Tragedy strikes in Eshowe

A young couple in Eshowe got married very early and I think they were all 21 years old. The guy is a policeman and the young woman usebenza enkantolo. This guy has been abusing his wife but engaboshwa and the lady decided to ukumshiya cs ubese khathele , she was very pretty and very humble so recently the guy went to her family house emfuna ngenkani ukuthi babuyelane bt ubaba kalosisi wathi ngeke sekwanele ngomtanami and even lo cc naye wathi ngeke im done with u and the guy dicided ukuba bulala ubaba no ndodakazi naye wazibulala. This is something esingayazi in my community sonke sithukile and worse the guy was a cip kanti sivikelwa obani if amaphoyisa enesihluku kanje.

Translate »