At Imbali Unit 14 kunenkinga udombo awufiki manje abantu balahla udoti wabo near the river and roads  .It been years  kwenzeka lokhu they were people from this community who were cleaning this rubbish  it was sort of contract  and i sheshe yaphela  le contract ngicabanga ukuthi inkinga ibe semalini .This thing affects use  when there is no water because kumelesisebenzise wona lamanzi ngoba izimoto zamanzi zibuye zingafiki.

You May Also Like

About the Author: admin